KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Tworzenie Oddziałów Terenowych

1. Dla powołania Zakładowego lub Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP potrzebna jest grupa co najmniej 10 psychologów.

2. Komitet założycielski zwołuje Zebranie Założycielskie, podczas którego odbywa się głosowanie nad uchwałą o założeniu OT oraz wybierane są organy oddziału związku tj. przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków komisji rewizyjnej (porządek zebrania założycielskiego). Oddział Terenowy może wyłonić dodatkowych Członków Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala zebranie ogólne Członków Związku (w przypadku pierwszego zebrania – zebranie założycielskie).

3. Komitet Założycielski składa wniosek o dokonanie rejestracji nowo powołanej organizacji w Rejestrze OZZP, przesyłając do Biura OZZP ul. Piotra Bardowskiego 1
91-084 Łódź:

- protokoł Zebrania Założycielskiego (jedną z trzech kopii),
- Uchwały nr 1, nr 2 i nr 3 (po jednej z trzech kopii),
- listę obecności (jedną z trzech kopii),
- protokoły z głosowań w sprawie Uchwał nr 1, nr 2, nr 3 (po jednej z trzech kopii),
- deklaracje członkowskie osób przystępujących do związku (po jednej z dwóch kopii).

4. Zarząd Krajowy OZZP weryfikuje dokumenty, podejmuje uchwałę o utworzeniu OT i przekazuje niezbędne informacje do KRS.

5. Zarząd Krajowy pisemnie potwierdza utworzenie OT, prowadzi księgowość całego OZZP i zakłada subkonta dla poszczególnych Oddziałów Terenowych.

Dokumenty do pobrania

Procedura zakładania Oddziału Terenowego
Lista obecności
Porządek zebrania założycielskiego
Uchwała 1 (Utworzenie Oddziału Terenowego OZZP)
Uchwała 2 (Powołanie Zarządu) 
Uchwała 3 (Powołanie Komisji Rewizyjnej)
Deklaracja członkowska

 

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art