KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

List Otwarty do Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego

List Otwarty przesłany przez Zarząd Krajowy OZZP przesłany przez Zarząd Krajowy OZZP do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Zarządzenia 7/2020/DSOZ.
List do wglądu tutaj.