KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Zarząd Krajowy OZZP przesyła pismo do Ministra Zdrowia dot. Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020r. z apelem o wstrzymanie jego realizacji, podkreślając fakt pominięcia licznych, krytycznych uwag kierowanych przez środowisko psychologów i psychoterapeutów na etapie konsultacji społecznych ww. zarządzenia oraz jego negatywny wpływ na procesy terapeutyczne pacjentów.
Pismo do wglądu tutaj.