KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Odpowiedź Ministerstwa Rodzny, pracy i Polityki Społecznej

Przewodniczący ZK OZZP Sławomir Makowski otrzymał odpowiedź z MRiPS na pismo wystosowane dn. 5.07.2019.