KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Kolejne oddziały PTP wyrażają poparcie dla działań OZZP.

"Zarząd Oddziału Rzeszowskiego PTP wyraża w imieniu członków swojego oddziału wsparcie dla działań OZZP. Kierujemy szczególne wsparcie dla psychologów głodujących w proteście zawodów medycznych. Doceniamy także zespołową akcję psychologów z IPiN oraz wszystkich innych psychologów przyczyniających się obecnie swoimi działaniami do uświadamiania społeczeństwu wagi pracy psychologów dla zdrowia pacjentów w ochronie zdrowia.
Zarząd Oddziału PTP w Rzeszowie."

"Szanowni Państwo,
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP w pełni popiera postulaty i działania psychologów, którzy przyłączyli się do protestu głodowego lekarzy rezydentów. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą do podniesienia jakości pracy wszystkich pracowników służby zdrowia."

Pierwszy list poparcia wpłynął od Gdańskiego Oddziału PTP.