KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

26 maja odbyło się spotkanie w formie on-line z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektorem Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Markiem Walaśkiewiczem. Na spotkaniu przekazano wyniki raportu z badań ankietowych dotyczących ustawy o zawodzie psychologa. Ponadto rozmawiano na temat nowego projektu ustawy, który jest tworzony w MRiPS.