KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach społecznych aktu prawnego

ZK OZZP przesłał uwagi do Ministerstwa Zdrowia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadza III stopnie referencyjności w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.