KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przesłano uwagi do projektu Ministra Zdrowia z dnia 30.01. 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.