KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Ankieta dotycząca nowej ustawy o zawodzie psychologa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

jest szansa na nową ustawę o zawodzie psychologa! W listopadzie 2018 r w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o podjęciu prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą. OZZP opracował ankietę, w której sprawdza oczekiwania i potrzeby środowiska psychologów w tym względzie. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów, bez względu na branżę, w której pracują i status zawodowy do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych przedstawicieli zawodu. Dane zbieramy do 30.06.2019 r.