KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Stanowisko MZ z dn.24.10.2017 w sprawie zaszergowania psychologów.

Publikujemy skan pisma Ministerstwa Zdrowia, które może być przydatne szczególnie w podmiotach leczniczych, w których psychologowie zostali pominięci przy uwzględnianiu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych wynikających z Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 r.

 Skan pisma MZ.