KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Analiza rocznego sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania i regulaminu Komisji Rewizyjnej, uchwały o przyjęciu nowopowstałych Oddziałów Terenowych w struktury OZZP, dyskusje nad aktualnymi, najistotniejszymi sprawami związku.

Udział: Katarzyna Sarnicka, Aleksandra Bednarska, Sławomir Makowski, Wojciech Anczurowski. Z ramienia PTP: Małgorzata Toeplitz - Winiewska i Adam Tarnowski. Omawiano rozporządzenie dotyczące Centrów Zdrowia Psychicznego, które będzie miało wpływ na pracę wszystkich psychologów zatrudnionych zarówno w szpitalach psychiatrycznych, jak też psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Tematami spotkania były także kierunki dalszej współpracy.

OZZP reprezentowali Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji związkowych: OZZPF, OZZP, OZZ "Fizjoterapia", OZZTME, OZZTMR, OZZPiP, KZZPMLD, OZZD, OZZFM, MZZTAM, ZZTF RP. Podczas spotkania przegłosowano kandydaturę przewodniczącego OZZP Sławomira Makowskiego, jako kolejnego członka delegacji PZM na spotkanie z Ministrem Zdrowia.

W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w przypadku psychologów-psychoterapeutów po ukończeniu całościowego, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii oraz po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty.

Z ramienia OZZP udział wzięły Katarzyna Nowakowska-Domagała i Ewa Szcześnik-Bałuk.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art