KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Porozumienie Zawodów Medycznych zrzesza związki zawodowe pracowników wykonujących zawód medyczny.
Dyskutowano działania podjęte w roku 2017 oraz wnioski z ostatnich posiedzeń Rady Dialogu Społecznego.
Udział z ramienia OZZP: Członek Zarządu Katarzyna Szafranko i Wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski.

Przedstawiciele OZZP - przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, reprezentowali związek podczas negocjacji na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie. Negocjacje zakończono przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie zmian w Ustawie z dnia 08.06.2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( Dz.U.2017 poz.1473). Szczegóły.

Członkowie OZZP w wielu miastach Polski, biorą udział w mnifestacjach, wyrażających poparce dla trwającego protestu w ochronie zdrowia. Oddziały Terenowe OZZP koordynują działania i organizują materiały graficzne.

Odbyło się spotkanie Sławomira Makowskiego z konsultantami ds. psychologii klinicznej. OZZP jest także w stałym kontakcie z Konsultant Krajową ds. psychologii klinicznej prof. Bernadettą Izydorczyk.
©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art