KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Odbyło się owocne zebranie Zarządu Krajowego i reprezentantów Oddziałów Terenowych. Dyskutowano problemy zgłaszane przez lokalne struktury oraz kwestie istotne dla całego związku i środowiska psychologów.

Pod hasłem: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu. Na konferencji, która odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, w imieniu OZZP wystąpiła Ludwika Gawryś - przewodnicząca Oddziału Terenowego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Materiały ukazujące kondycję polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propozycje rozwiązań dostępne są tutaj.

Podczas którego omawiano bieżące, najistotniejsze dla związku sprawy oraz podjęto uchwały o przyjęciu nowopowstałych Oddziałów Terenowych w struktury OZZP.

9.11.2017 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt Ustawy PZM zakłada zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do 6,8 % PKB. OZZP rozpoczyna zbieranie podpisów pod ww. projektem. Szczegóły.

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art