KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w przypadku psychologów-psychoterapeutów po ukończeniu całościowego, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii oraz po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty.

Z ramienia OZZP udział wzięły Katarzyna Nowakowska-Domagała i Ewa Szcześnik-Bałuk.

W spotkaniu z doradcą Ministra Zdrowia Radosławem Sierpińskim udział wzięły Katarzyna Sarnicka wiceprzewodnicząca ZK OZZP oraz Aleksandra Bednarska sekretarz ZK OZZP. Tematem spotkania była współpraca OZZP z MZ w zakresie poprawy warunków pracy psychologów, wykonujących świadczenia medyczne w służbie zdrowia. Na spotkaniu złożono pismo do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dotyczące najistotniejszych problemów psychologów zatrudnionych w ochronie zdrowia.

Odbyło się owocne zebranie Zarządu Krajowego i reprezentantów Oddziałów Terenowych. Dyskutowano problemy zgłaszane przez lokalne struktury oraz kwestie istotne dla całego związku i środowiska psychologów.

Pod hasłem: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu. Na konferencji, która odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, w imieniu OZZP wystąpiła Ludwika Gawryś - przewodnicząca Oddziału Terenowego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Materiały ukazujące kondycję polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propozycje rozwiązań dostępne są tutaj.

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art