KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

W Warszawie odbyła się zdrowotna debata ekspercka poświęcona polskiemu systemowi ochrony zdrowia pt. "Każdy ma prawo do ochrony zdrowotnej - prawda czy fikcja?". ZK OZZP reprezentowali przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka.

ZK OZZP przesłał uwagi do Ministerstwa Zdrowia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadza III stopnie referencyjności w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

OZZP przesłał do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące projektu rozporządzenia z dnia 01.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art