KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

OZZP popiera i włącza się w protest zawodów medycznych pt. "Czujemy się oszukani. Czarny piątek w ochronie zdrowia." Psycholodzy w całym kraju włączają się do akcji PZM.

Przewodniczący Sławomir Makowski spotkał się z panią Urszulą Michalską Przewodniczącą Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne" oraz Przewodniczącą FZZ POZiPS w sprawie poparcia działań związku dotyczacych ustawy o zawodzie psychologa.

Udział: przewodniczący Sławomir Makowski.

OZZP wystosowało pismo do Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca z prośbą o poparcie naszych działań związanych z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Pismo do Rzecznika

Wysłano pismo do MZ z uwagami do projektu Ministra Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Streszczone stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art