KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

ZK OZZP przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Dziś w Łodzi odbyło się spotkanie Liderów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, dyskutowano bieżące kwestie, które żywo poruszają środowisko zawodowe, dzielono się dobrymi praktykami oraz odbyło się szkolenie dla uczestników spotkania.

Przewodniczący Sławomir Makowski jako ekspert z ramienia OPZZ wziął udział w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.  

Dyskutowane były m.in. tematy:
- odmrożenie "kwoty bazowej" w ustawie z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- skutki praktycznego wdrażania zarządzeń (38/2019/DSOZ i 43/2019/DSOZ) prezesa NFZ i sytuacja grup zawodowych nieujętych w odrębnych regulacjach płacowych (psycholodzy, fizjoterapeuci, diagności, technicy medyczni).

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art