KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Członkowie OZZP w wielu miastach Polski, biorą udział w mnifestacjach, wyrażających poparce dla trwającego protestu w ochronie zdrowia. Oddziały Terenowe OZZP koordynują działania i organizują materiały graficzne.

Odbyło się spotkanie Sławomira Makowskiego z konsultantami ds. psychologii klinicznej. OZZP jest także w stałym kontakcie z Konsultant Krajową ds. psychologii klinicznej prof. Bernadettą Izydorczyk.

Odbyło się spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych, w którym brali udział: Katarzyna Szafranko, Magdalena Shafie. Dyskusje na temat protestu w ochronie zdrowia i form jego zaostrzenia.

Spotkanie przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A. Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP: Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologa.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art