KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Pod hasłem: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu. Na konferencji, która odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, w imieniu OZZP wystąpiła Ludwika Gawryś - przewodnicząca Oddziału Terenowego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Materiały ukazujące kondycję polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propozycje rozwiązań dostępne są tutaj.

Podczas którego omawiano bieżące, najistotniejsze dla związku sprawy oraz podjęto uchwały o przyjęciu nowopowstałych Oddziałów Terenowych w struktury OZZP.

9.11.2017 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt Ustawy PZM zakłada zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do 6,8 % PKB. OZZP rozpoczyna zbieranie podpisów pod ww. projektem. Szczegóły.

Porozumienie Zawodów Medycznych zrzesza związki zawodowe pracowników wykonujących zawód medyczny.
Dyskutowano działania podjęte w roku 2017 oraz wnioski z ostatnich posiedzeń Rady Dialogu Społecznego.
Udział z ramienia OZZP: Członek Zarządu Katarzyna Szafranko i Wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski.

Przedstawiciele OZZP - przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, reprezentowali związek podczas negocjacji na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie. Negocjacje zakończono przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie zmian w Ustawie z dnia 08.06.2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( Dz.U.2017 poz.1473). Szczegóły.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art