KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

OZZP reprezentowali Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji związkowych: OZZPF, OZZP, OZZ "Fizjoterapia", OZZTME, OZZTMR, OZZPiP, KZZPMLD, OZZD, OZZFM, MZZTAM, ZZTF RP. Podczas spotkania przegłosowano kandydaturę przewodniczącego OZZP Sławomira Makowskiego, jako kolejnego członka delegacji PZM na spotkanie z Ministrem Zdrowia.

W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w przypadku psychologów-psychoterapeutów po ukończeniu całościowego, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii oraz po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty.

Z ramienia OZZP udział wzięły Katarzyna Nowakowska-Domagała i Ewa Szcześnik-Bałuk.

W spotkaniu z doradcą Ministra Zdrowia Radosławem Sierpińskim udział wzięły Katarzyna Sarnicka wiceprzewodnicząca ZK OZZP oraz Aleksandra Bednarska sekretarz ZK OZZP. Tematem spotkania była współpraca OZZP z MZ w zakresie poprawy warunków pracy psychologów, wykonujących świadczenia medyczne w służbie zdrowia. Na spotkaniu złożono pismo do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dotyczące najistotniejszych problemów psychologów zatrudnionych w ochronie zdrowia.

Odbyło się owocne zebranie Zarządu Krajowego i reprezentantów Oddziałów Terenowych. Dyskutowano problemy zgłaszane przez lokalne struktury oraz kwestie istotne dla całego związku i środowiska psychologów.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art