KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

W Łodzi odbyło się szkolenie z prawnikiem OPZZ panem Pawłem Galcem, w którym udział brali reprezentanci Oddziałów Terenowych oraz Zarządu Krajowego. Pytaniom nie było końca. Zdjęcia do obejrzenia tutaj.

Reprezentanci OZZP wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia w Sejmie i dyskusji na temat zawodu psychologa w systemie ochrony zdrowia oraz jego roli w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także zadań psychologa w różnych specjalnościach ochrony zdrowia i obszarach życia społecznego oraz wykorzystania potencjału kadrowego tych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej. Stronę psychologów reprezentowali: Sławomir Makowski - Przewodniczący Zarządu Krajowego, Katarzyna Sarnicka - wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego, Wojciech Anczurowski - wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, Aleksandra Bednarska - sekretarz Zarządu Krajowego oraz Elzbieta Magia - członek OZZP. Ponadto obecni delegaci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Przewodnicząca PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska, wiceprzewodniczący PTP - Adam Tarnowski oraz konsultant ds. psychologii klinicznej na woj. mazowieckie - Aleksandra Kuhn-Dymecka i konsultant ds. psychologii klinicznej na woj. lubuskie - Izabela Sumińska. Przedstawiamy sprawozdanie oraz wnioski opublikowane przez stronę rządową skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Analiza rocznego sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania i regulaminu Komisji Rewizyjnej, uchwały o przyjęciu nowopowstałych Oddziałów Terenowych w struktury OZZP, dyskusje nad aktualnymi, najistotniejszymi sprawami związku.

Udział: Katarzyna Sarnicka, Aleksandra Bednarska, Sławomir Makowski, Wojciech Anczurowski. Z ramienia PTP: Małgorzata Toeplitz - Winiewska i Adam Tarnowski. Omawiano rozporządzenie dotyczące Centrów Zdrowia Psychicznego, które będzie miało wpływ na pracę wszystkich psychologów zatrudnionych zarówno w szpitalach psychiatrycznych, jak też psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Tematami spotkania były także kierunki dalszej współpracy.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art