KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

Wysłano pismo do MEN z uwagami do projektu Ministra Edukacj Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.. Stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.

OZZP popiera i włącza się w protest zawodów medycznych pt. "Czujemy się oszukani. Czarny piątek w ochronie zdrowia." Psycholodzy w całym kraju włączają się do akcji PZM.

Przewodniczący Sławomir Makowski spotkał się z panią Urszulą Michalską Przewodniczącą Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne" oraz Przewodniczącą FZZ POZiPS w sprawie poparcia działań związku dotyczacych ustawy o zawodzie psychologa.

Udział: przewodniczący Sławomir Makowski.

OZZP wystosowało pismo do Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca z prośbą o poparcie naszych działań związanych z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Pismo do Rzecznika

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art