KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

ZK OZZP przesłał uwagi do Ministerstwa Zdrowia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadza III stopnie referencyjności w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

OZZP przesłał do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące projektu rozporządzenia z dnia 01.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art